GrupputvecklingGrupputveckling

Jag hjälper er när ni vill att pusselbitarna ska falla på plats!


Står ni och stampar på samma plats för att det saknas struktur, kommunikation, tydlighet, reflektion och ALLAS ansvar? Det kan kosta företaget stora belopp i ohälsa, glädje, engagemang, motivation och produktivitet.

 

Min styrka är att se varje individ i gruppen samt gruppen i sin helhet och vad det är som händer eller inte händer. Här ifrån börjar vi att bygga en grundtrygghet som skapar harmoni och goda resultat.

 

Jag har arbetat med många olika grupper genom åren där min roll har varit att skapa trygghet, harmoni och tillsammanskap. Det har blivit chefsgrupper, ledningsgrupper, arbetslag, idrottslag, och skolklasser. Jag använder mig av min idrottsliga och pedagogiska bakgrund tillsammans med min coaching.

 

Jag startar med att djupintervjua er för att få en förståelse för vad utmaningen är. Där efter skräddarsyr jag samarbetet tillsammans med er. Vi skapar en vision med mål och delmål.


Målet är att alla ska känna sig delaktiga, betydelsefulla och veta vad som förväntas av dom. Det är viktigt att jobbet känns meningsfullt. Det är ALLAS ansvar! Belöningen blir ökad glädje, motivation, engagemang och välmående.

När du kan leda dig själv kan du vara med och leda andra till framgång.

 

Grupputveckling med coach Cecilia Nilsson. Alla bidrar och tar ansvar

Vill du veta på vilket sätt jag kan hjälpa er till ökad grupputveckling? Hör av dig så börjar vi med ett förutsättningslöst möte.