Grupputveckling

Vi skapar en grundtrygghet i teamet

Vi möts i teamcoaching, teamutveckling för att ni ska utveckla ert självledarskap som i sin tur skapar en grundtrygghet. När ni är i det läget vågar ni gå utanför komfortzon och växa som individer och som team. 

Teamscoaching

Under ett längre samarbete coachar jag er till ett tryggt arbetslag som ser, hör och bekräftar varandra. Vi arbetar med våra tre psykologiska behov - kompetens, autonomi och samhörighet. När ni är där kan ni gå utanför komfortzonen och utvecklas individuellt och i arbetslaget.

Din personliga utveckling

=

medarbetarnas utveckling

Ledarskapsutveckling för chefer.

Målet är att du ska öka medvetenheten och få en förståelse för ditt ledarskap så att det stämmer överens med din personliga ledarskapsstil. 


Grupputveckling

Vi skapar ett välfungerande team med hjälp av olika arbetsmetoder och coaching. Passar bland annat en chefsgrupp och en ledningsgrupp.