Vad är coaching

"Om en grind är stängd här i livet gäller det att hitta vägar att ta sig runt.

Ibland är det lättare än man tror".   Johannes Dys

Vad är coaching?

Coaching är en kreativ och tankeväckande process som hjälper den enskilda personen eller gruppen att hitta SINA svar föra att nå sin fulla potential, både personligt och professionellt.

När du samarbetar med mig som coach ingår vi ett partnerskap med varandra. Du tar ditt ansvar som klient och jag tar mitt ansvar som coach. Det innebär bland annat att det vi pratar om är konfidentiellt, det stannar hos mig.


Att gå till en coach är inte rådgivning, mentorskap, handledning eller terapi.


Vi börjar med ett kostnadsfritt 0-samtal där vi utforskar vad det är för förändring du önskar. Det är också viktigt att vi känner att samarbetet kommer att fungera, och det gäller från båda håll.


Jag använder mig av närvaro, nyfikenhet, aktivt lyssnande, kraftfulla frågor, olika kommunikationssätt och övningar för att du ska hitta dina svar.

Vi gör en nulägesanalys och tittar på drömläget.

Vad kan hindra dig och utifrån det skapar vi en medvetenhet och förståelse så att du vet hur du ska hantera situationen när det uppstår.

Vad har du för resurser inom dig och i din omgivning?

Sedan är det dags för dig att börja agera.

Vi följer hela tiden upp för att se om du är på rätt kurs eller om du behöver ändra riktningen lite.


Jag kommer alltid att finnas vid din sida, både när det går lätt och enkelt och när det är tuffare.


Ett coachsamtal är 45-60 min beroende på vad vi kommer överens om.


”Skillnaden som gör skillnaden är DU”


​Vi kan ses live eller online.

Professionell coaching med Cecilia Nilsson. Från nuläge till drömläge

Vill du boka ett 30 minuters kostnadsfritt coachsamtal för att se om det är något för dig? Hör av dig så bokar vi ett samtal.